Νικόλαος Σ. Σταυρινίδης
Μεταφράσεις Τούρκικων Ιστορικών Εγγράφων
Τόμοι Α΄-Ε΄ 1975-1985
(Διαθέσιμοι τόμοι Γ΄, Ε΄)
€ 18,00 έκαστος

 a24

 

Ελένη Καραντζίκου-Πηνελόπη Φωτεινού
Ιεροδικείο Ηρακλείου
Γ΄ Κώδικας 1669-1673 και 1750-1767
α΄ έκδοση 2003
Επιμέλεια Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
€ 18,00

a25

Ο Κώδικας των Θυσιών
Ονόματα και δημευμένες περιουσίες των χριστιανών
αγωνιστών της ανατολικής Κρήτης κατά την επανάσταση του 1821
α΄ έκδοση 2003
Μετάφραση- Επιμέλεια Βασίλη Δημητριάδη
Συνέκδοση με τις «Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης»
€ 35,00

a34

Μαρία Βαρούχα-Φωτεινή Χαιρέτη-Μαρίνος Σαρηγιάννης
Ιεροδικείο Ηρακλείου Ε΄ Κώδικας
Μέρος Α΄ 1673-1675
Μέρος Β΄ 1688-1689
α΄ έκδοση 2008
Επιμέλεια Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
€ 18,00 έκαστος

a39

Γκιουλσούν Αϊβαλή-Φωτεινή Χαιρέτη
Πηνελόπη Φωτεινού- Μαρίνος Σαρηγιάννης
Ιεροδικείο Ηρακλείου Δ΄ Κώδικας
Μέρος Α΄ 1672-1674
Μέρος Β΄ 1683-1686
α΄ έκδοση 2010
Επιμέλεια Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
€ 18,00 έκαστος

a39

Γκιουλσούν Αϊβαλή-Ηλίας Κολοβός-Μαρίνος Σαρηγιάννης
Ιεροδικείο Ηρακλείου Β΄ Κώδικας
Μέρος Α΄ 1661-1665
Μέρος Β΄ 1670-1671
α΄ έκδοση 2014
Επιμέλεια Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
€ 18,00 έκαστος