Ιωάννου Ολόκαλου, Νοταρίου Ιεράπετρας.
ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ (1496-1543).
α΄ έκδοση (1994)
Εκδίδει Γιάννης Μαυρομάτης
Συνέκδοση με το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας»
εξαντλ.)

 a23

 

Εμμανουήλ Γρηγορόπουλος. Νοτάριος Χάνδακα 1506-1532
Διαθήκες, απογραφές-εκτιμήσεις
α΄ έκδοση 2003
Εκδίδουν Στέφανος Κακλαμάνης και Στέλιος Λαμπάκης
€ 18,00

 a27

 

Francesco Barozzi
Descrittione Dell’ Isola di Creta. (Περιγραφή της Κρήτης) 1577/8
α΄ έκδοση 2004
Εισαγωγή, έκδοση κειμένου, σχόλια και απόδοση στα ελληνικά Στέφανου Κακλαμάνη
εξαντλ.)

 a28

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 149 (16 Ιανουαρίου - 30 Μαρτίου 1549)
Τόμος Α΄ 2004
Εκδίδει Μανόλης Γ. Δρακάκης
€ 18,00
 a29

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 149 (1 Απριλίου - 28 Ιουνίου 1549)
Τόμος Β΄ 2005
Εκδίδουν Μανόλης Γ. Δρακάκης και Τόνια Μαρμαρέλη
€ 18,00
 a32

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 148 (2 Μαρτίου - 31 Αυγούστου 1538)
Τόμος Β΄ 2006
Εκδίδει Γιάννης Μαυρομάτης
€ 18,00
 a33

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 149 (1 Ιουλίου – 28 Σεπτεμβρίου)
Τόμος Γ΄ 2006
Εκδίδουν Τόνια Μαρμαρέλη και Μανόλης Γ. Δρακάκης
€ 18,00
 a35

 

Ιωάννης Κατζαράς. Κατάστιχο 43 (1607-1635)
α΄ έκδοση 2008
Εκδίδει †Κωστής Ηλιάκης
Επιμέλεια Γιάννη Κ. Μαυρομάτη, Δημήτρη Γεωργακόπουλου
€ 18,00
 a36

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 149 (1 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου 1549)
Τόμος Δ΄ 2009
Εκδίδουν Μανόλης Γ. Δρακάκης και Τόνια Μαρμαρέλη
€ 18,00
 a37

 

Μιχαήλ Μαράς. Νοτάριος Χάνδακα
Κατάστιχο 148 (2 Σεπτεμβρίου 1538 - 28 Φεβρουαρίου 1539)
Τόμος Γ΄ 2009
Εκδίδει Γιάννης Μαυρομάτης
€ 18,00
 kastrofylakas

 

Πέτρος Καστροφύλακας. Νοτάριος Χάνδακα
Πράξεις 1558-1559
α΄ έκδοση 2015
Εισαγωγή, έκδοση Αγγελικής Πανοπούλου
Συνέκδοση με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
€ 18,00

 longo sm

 

Zuane Longo
Publicus Notarius Candide te Rethimi
Συμβολαιογραφικές Πράξεις: Ρέθυμνο 1487-1490, Χάνδακας 1496-1511/12.
Διαθήκες Χάνδακας: 1479-1480, Ρέθυμνο 1487.
Τόμος Α΄, Οι πράξεις Ρεθύμνου (Ρ1-194).
Οι πράξεις Χάνδακα. Οι διαθήκες Χάνδακα και Ρεθύμνου.
Εκδίδει Arnold F. van Gemert, 2017,
€ 20,00