Περιλαμβάνει τα παλαιά βιβλία, αυτά που δεν κυκλοφορούν πια στο εμπόριο και μεγάλο αριθμό σύγχρονων εκδόσεων, όπως και όλες τις μεγάλες δωρεές: Δημήτρη Βικέλα, Μάρκου Αυγέρη, Έλλης Αλεξίου, Γιώργου Σεφέρη και άλλων. Ο επισκέπτης μπορεί να τα διαβάσει μόνο στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης. Το σύνολο των διαθεσίμων τίτλων του τμήματος είναι περίπου 150.000 δηλαδή ανέρχονται σε περίπου 180.000 τόμους και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η αναδρομική ψηφιακή του καταλογογράφηση.