Μαθήματα Παγκόσμιας Ιστορίας

από την κ. Μαρία Ευθυμίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

20 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου 2015

 

PATRIS 2009

Διοικητική Οργάνωση

Η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη διοικητικά ανήκει στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος για θέματα της Βιβλιοθήκης είναι ο κος Γιαλιτάκης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Παιδείας – Νεολαίας - Καινοτομιών – Εθελοντισμού.

Στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει ορισθεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπή Εποπτείας με πρόεδρο τον Αντιδήμαρχο κο Μανόλη Βασιλάκη και έχει ως έργο της κυρίως, την επιμέλεια και φροντίδα των εν γένει επιστημονικών δραστηριοτήτων της «Β.Δ.Β.».